Urologická klinika UK 2.LF a FN Motol

Poskytování ambulantní lékařské péče nemocným s urologickými nádory.