Pneumologická klinika UK 2.LF a FN Motol

Poskytování ambulantní lékařské péče pacientům s onemocněním dýchacích cest.