I. ortopedická klinika UK 1. LF a FN Motol

Poskytování ambulantní lékařské péče o pacienty s onemocněním pohybového aparátu.