Klinika nukleární medicíny a endokrinologie UK 2. LF a FN Motol

Diagnostika a léčba pacientů s nádory štítné žlázy, léčebně ovlivnitelnými prostředky nukleární medicíny.