Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku UK 1. LF a FN Motol

Provádění chirurgických výkonů v oboru otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku.