III. chirurgická klinika UK 1. LF a FN Motol

Poskytování komplexní chirurgické nemocniční péče.