Interní klinika UK 2.LF a FN Motol

Poskytování komplexní diagnostické a terapeutické péče.