Gynekologicko-porodnická klinika UK 2. LF a FN Motol

Provoz lůžkového oddělení gynekologicko-porodnické kliniky.