Klinika dětské neurologie UK 2. LF a FN Motol

Poskytování ambulantních lékařských služeb dětské neurologie.