Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol

Poskytování ambulantních lékařských služeb dětské hematologie a onkologie.