Dětská psychiatrická klinika UK 2. LF a FN Motol

Zajišťování diagnostiky a terapie duševních poruch u dětí a dospívajících.