Pediatrická klinika UK 2. LF a FN Motol

Poskytování komplexní lékařské péče dětským pacientům.