Pediatrická klinika UK 2. LF a FN Motol

Poskytování komplexní lékařské péče dětským pacientům.

V úvalu 84/1, Praha-Motol