Středomoravská nemocniční, a.s. (TRN (plicní oddělení))

Provoz plicního oddělení.