Nemocnice Na Františku (Oddělení dlouhodobě nemocných)

Provoz oddělení dlouhodobě nemocných.