Nemocnice Na Františku (Anesteziologicko-resuscitační oddělení)

Provoz anesteziologicko-resuscitačního oddělení.