Nemocnice Na Františku (Interní oddělení - JIP)

Provoz JIP interního oddělení.