Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (Urologická klinika VFN a 1. LF UK)

Provoz urologické kliniky.

Ke Karlovu 459/6, Praha-Nové Město