Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (Klinika rehabilitačního lékařství VFN a 1. LF UK)

Provoz kliniky rehabilitačního lékařství.

Albertov 2049/7, Praha-Nové Město