Ing. Aleš Hořínek

Určování otcovství pomocí testu DNA.