Kancelář prezidenta republiky (Archiv Pražského hradu)

Zajišťování archivování dokumentů týkajících se Pražského hradu.

Hrad III. nádvoří 48/2, Praha-Hradčany