Městská nemocnice následné péče

Poskytování ústavní zdravotní péče.

K Moravině 343/6, Praha-Vysočany