Kristýna Maková

  • Copyeditorské práce – upravím již existující texty nebo texty, které jste sami vytvořili tak, aby odpovídaly zvolenému účelu a cíli.
  • Obsahová strategie a správa obsahu.
  • Korektury a úpravy textů.
  • Jazyková lokalizace webového obsahu.
  • Analýza webového ...