TAKOS s.r.o. (Provozovna)

Pracovní ochranné oděvy, profesní pracovní oděvy, reklamní oděvy, reklamní textil, pracovní ochranné rukavice, pracovní ochranná bezpečnostní obuv – široký sortiment v oboru osobních ochranných pracovních prostředků a ochranných pracovních pomůcek.