Michal Šubert

Nabídka oceňování motorových vozidel. Vypracování posudků o ceně motorového vozidla či výši majetkové újmy způsobené jeho poškozením.