Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby v širokém spektru platného práva na území ČR, a to jak fyzickým, tak i právnickým osobám v oblasti práva soukromého - civilního, zejména občanského a obchodního, práva veřejného, zejména trestního.