AKNP LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o.

Nabídka advokátních služeb zejména v oblasti občanského, obchodního a finančního práva, nemovitostí, insolvencí i veřejných zakázek a rodinného práva.