JUDr. Petr Vaněk, AK Petra Vaňka & kol.

Nabídka advokátních služeb v oblasti daňového, občanského, obchodního, trestního, rodinného a bytového práva.