JUDr. Jan Syka

Poskytování právní pomoci v různých oblastech práva.