JUDr. Vladimíra Smetanová, advokátní kancelář

Poskytování advokátních služeb se zaměřením na dědické, pracovní, rodinné a občanské právo.