JUDr. Ondřej Petr, advokát

Advokátní kancelář poskytuje právní služby v různých oblastech práva.