JUDr. Marie Pánková, advokátka

Poskytování právní pomoci v oblastech trestního, civilního a rodinného práva.