Ing. Marie Smrčková

Zajišťování ochranných známek, patentů, licencí a přihlašování do zahraničí.