Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno

Církevní všeobecné osmileté gymnázium.

Lerchova 343/63, Brno-Stránice