COMHEALTH, s.r.o.

Zdravotnická foniatrická ambulance klade důraz především na vysokou kvalitu poskytovaných služeb v oblasti prevence a léčby poruch hlasu, řeči a vad sluchu.

V nabídce služeb je i logopedie, hlasová terapie, fyzioterapie, masáže celého těla – reflexní, ...