4eco s.r.o. (Administrační centrum)

Nabízíme široký sortiment služeb spojených s nakládáním s odpady:
  • přistavení a pronájem kontejnerů na stavební sutě a odpad,
  • likvidace černých skládek odpadů,
  • poradenská činnost v oblasti nakládání s odpady,
  • zpracování provozních řádů a zákonných ...