HPV Engineering, s.r.o.

Zpracování projektové dokumentace a dodávky technologických celků pro chemický, potravinářský, farmaceutický a také papírenský průmysl.
Dále provádíme vývoj a implementace řídicího softwaru, provádění studií proveditelnosti, hodnocení faktorů bezpečnosti ...