Mgr. Kateřina Kyslíková

Nabízíme konsekutivní a simultánní tlumočení i překlady francouzského a ruského jazyka.