KONCEPT EKOTECH s.r.o.

úspora vody ve veřejných sanitárních instalacích,
hygienický provoz,
bezpečné a přesné směšování vody,
odolné řešení,
filtrace,
vodní kámen,
UV dezinfekce pitné vody,
UV dezinfekce bazénové vody,
redukce chloraminů,
legionela,
úprava kvality pitné ...