Rádio Dyje, s.r.o.

Provoz rádiové stanice na frekvenci 91,4, 91,8 a 93,2.