Technická inspekce České republiky

Provádění státního odborného dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení.