Technická inspekce České republiky

Provádění státního odborného dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení.

U Balabenky 1908/6, Praha-Libeň