Milan Švehla

Nabídka údržby zeleně. Provádění úklidových prací a obsluhování kotelen na plynná i kapalná paliva.