Technická inspekce České republiky

Provádění státního odborného dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení.
Riegrovo náměstí 1493/3, Hradec Králové-Pražské Předměstí