Ing. Václav Jiránek, CSc.

Provoz akreditované zkušební laboratoře pro měření radioaktivity a stanovení koncentrace prvků nedestruktivními spektrálními analytickými metodami.

Na Poustkách 2128/1, Praha-Komořany