Milan Zetek HESTIA

  • Veškeré služby v oblasti požární ochrany,
  • provádění požárně preventivních prohlídek,
  • instalace, opravy a pravidelné kontroly hydrantů,
  • tlakové zkoušky hydrantových hadic,
  • kontroly provozuschopnosti hasicích přístrojů,
  • periodické zkoušky ...

Nový Zlíchov 2602/11, Praha 5 − Smíchov