Ing. Bohuslav Bohuněk

Testování materiálů pomocí defektoskopie.

Sádky 327/5, Praha-Troja