I.T.I. - Integrovaná technická inspekce, spol. s r.o.

  • Nezávislá inspekce,
  • certifikace systémů managementu,
  • certifikace výrobků,
  • zkoušení,
  • školení a vzdělávaní,
  • sužby v oblasti BOZP,
  • konzultace a poradenské služby.