ArtepGeo s.r.o.

  • Konzultace, expertní posudky (inženýrská geologie, hydrogeologie, geomechanika),
  • zajišťování a vyhodnocování geotechnických a hydrogeologických průzkumů,
  • vypracování výpočetních modelových řešení,
  • zpracování průzkumných podkladů pro životní ...