Sociálně terapeutická dílna Slavičín (Pobočka)

Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, rehabilitace, podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění ...

Štítná nad Vláří 417, Štítná nad Vláří-Popov-Štítná nad Vláří