Ing. Petr Šandera

Práce pro katastr nemovitostí – geometrické plány, vytyčování vlastnických hranic.
Mapování, podklady pro projekty.
Geodetické práce na stavbách, inženýrská geodézie.

Suchý vršek 2099/49, Praha 5 − Stodůlky