Dr. Ing. Miroslav Kubů

Těžba a prodej dřeva. Pěstování sazenic lesních dřevin.

Morseova 246, Praha-Petrovice